Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

SS-Verfügungstruppe

SS-Verfügungstruppe, SS-VT, var en militär gren inom SS. SS-Verfügungstruppe var föregångare till Waffen-SS, som bildades 1939.

Bildandet

SS-Verfügungstruppe bildades 1934 efter sammanslagning av olika halvmilitära högerextrema grupper. Man skapade två regementen, ett i norra Tyskland, kallat SS-Standarte Germania, och ett i södra Tyskland benämnt SS-Standarte Deutschland. I Berlin-Brandenburg slogs de samman med SS-Leibstandarte Adolf Hitler. SS-Verfügungstruppe bedömdes som en beväpnad del av SS och som en del av nazistpartiet och inte som en del av Wehrmacht.

Paul Hausser

“Deutschland” och “ Leibstandarte” deltog båda i ockupationen av Rhenområdet 1936 och delar av dem deltog i mars 1938 vid Anschluss av Österrike. Nu bildades också SS-regementet “Der Führer”. Mot slutet av 1938 var enheterna underordnade Wehrmacht och slogs ihop till SS-Verfügungsdivision (V-Division) under befäl av SS-Brigadeführer Paul Hausser.

Under Hausser utvecklades V-Division till en effektiv och skicklig insatsstyrka, som tog del i invasionen av Sudetenland 1938 och Polen 1939. V-Division slogs aldrig som en egen enhet utan delades i mindre grupper som fördelades mellan de olika reguljära förbanden. Efter invasionen av Frankrike 1940 fick V-Division namnet “Reich”. Samtidigt underordnades de tillsammans med Theodor Eickes Totenkopf-Standarten och andra SS-enheter den nya kommandostaben Waffen-SS. Det var inte förrän efter anfallet mot Sovjet påbörjats genom Operation Barbarossa som divisionen fick sitt slutliga namn, Das Reich.


Read other information related to :SS Verfügungstruppe/

ß Schutzstaffel SS-Junker SS-Totenkopfverbände Waffen-SS SS Hederssvärd Reichsführer-SS SS-Ehrenring Grader inom SS Allgemeine-SS 5. SS-Panzer-Division Wiking 1. SS-Panzer-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler" SS-Junkerschulen I. SS-Panzerkorps SS-Abschnitt 36. Waffen-Grenadier-Division der SS SS-Führungshauptamt SS- und Polizeiführer II. SS-Panzerkorps SS-Verfügungstruppe Militära grader i Waffen-SS SS Jaguar 100 11. SS Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland SS France (1961) 2. SS-Panzer-Division "Das Reich" 37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division SS-Julleuchter 12. SS-Panz…

er-Division "Hitlerjugend" 23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nederland (niederlandische Nr. 1) 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division Karl Schäfer (SS-Brigadeführer) SS-Hauptamt SS-WVHA-rättegången Sicherheitsdienst des Reichsführers SS 16. SS-Panzergrenadier-Division Reichsführer-SS Persönlicher Stab Reichsführer-SS SS-Mann Finländska frivilligbataljonen i Waffen-SS SS-Standarte Nord SS.10 SS Hedersdolk 27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck (flämische Nr. 1) Nord SS.11 Oberstgruppenführer SS-Zivilabzeichen SS-Unterscharführer III. SS-Panzerkorps IV. SS-Panzerkorps .ss SS-Stabsscharführer SS Cygni SS-Obersturmführer SS tjänsteutmärkelse Germanska-SS Norge SS-Heimwehr Danzig Häradsbygdens SS SS-Kavallerie-Brigade Walter Krüger (SS-Obergruppenführer) SS-Personalhauptamt SS (olika betydelser) SS-Anwärter 1. SS-Standarte SS-Standarte Kurt Eggers SS-Bewerber Förderndes Mitglied der SS SS II 10. SS-Panzer-Division Frundsberg SS-Oberabschnitt Süd SS I SS 433 Hauptamt SS-Gericht SS Keno Lista över SS-myndigheter SS-tatuering Oberschütze Sturmmann Obersturm

Kembali kehalaman sebelumnya