Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Riskbaserad inspektion

Riskbaserad inspektion (RBI) är ett sätt att styra inspektionsinsatser till de objekt som betingar störst risk. Risken bedöms enligt följande uttryck: Risk = konsekvensen av ett fel multiplicerat med sannolikheten för att ett fel skall uppstå.

Kembali kehalaman sebelumnya