Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Lista över de största förövarna under Förintelsen

Huvudartikel: Förintelsen

Detta är en lista över de största förövarna under Förintelsen.

Namn Foto Födelsedatum Dödsdatum Ålder vid sin död Roll Öde
Hitler, AdolfAdolf Hitler 20 april 1889 30 april 1945 56 år och 10 dagar Ledare av Nazistpartiet under Tredje riket

Tysklands rikskansler
Führer av Tyskland

Begick självmord genom skjutning[1]
Himmler, HeinrichHeinrich Himmler 7 oktober 1900 23 maj 1945 44 år och 228 dagar Reichsführer-SS

Chef över Einsatzgruppen
Riksinrikesminister

Arresterad och begick sedan självmord genom
att bita sönder en cyanidkapsel
Heydrich, ReinhardReinhard Heydrich 7 mars 1904 4 juni 1942 38 år och 89 dagar Chef för Rikssäkerhetsöverstyrelsen

Riksprotektor för Böhmen-Mähren (ställföreträdande)

Mördad i Operation Anthropoid
Eichmann, AdolfAdolf Eichmann 19 mars 1906 31 maj 1962 56 år och 73 dagar Chef för Rikssäkerhetsöverstyrelsen (RSHA, avdelning IV-B4). Beordrad av Reinhard Heydrich att underlätta och hantera massdeportationerna av judar till getton och förintelseläger i Östeuropa. Försökte undvika arrestering efter kriget genom att fly till Argentina 1950 men upptäcktes senare där och kidnappades till Israel av israeliska agenter i maj 1960. Åtalad och avrättad genom hängning 1962.
Göring, HermannHermann Göring 12 januari 1893 15 oktober 1946 53 år och 276 dagar Befälhavare för Luftwaffe
Tyska riksdagens talman
Riksminister för luftfart
Dömd till döden genom hängning, men innan det skedde begick han självmord genom att svälja en cyanidkapsel.
Müller, HeinrichHeinrich Müller 28 april 1900 SS-Gruppenführer och generallöjtnant i polisen, chef för Gestapo 1939–1945 Försvunnen. Eventuellt dödad i Berlin i maj 1945 (obekräftat).
Globocnik, OdiloOdilo Globocnik 21 april 1904 31 maj 1945 41 år och 40 dagar SS- und Polizeiführer i Generalguvernementet

Chef för Operation Reinhard

Begick självmord genom att bita sönder en cyanidkapsel
Eicke, TheodorTheodor Eicke 17 oktober 1892 26 februari 1943 50 år och 132 dagar En viktig person i skapandet av koncentrationsläger.

Befälhavare för 3. SS-Panzer-Division Totenkopf,
som blev ökända för sina krigsbrott.

Stupad i strid
Glücks, RichardRichard Glücks 22 april 1889 10 maj 1945 56 år och 18 dagar Chef för Inspektoratet för koncentrationslägren
inom SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt.
Begick självmord genom att bita sönder en cyanidkapsel.
Kaltenbrunner, ErnstErnst Kaltenbrunner 4 oktober 1903 16 oktober 1946 43 år och 12 dagar Chef för Rikssäkerhetsöverstyrelsen 1943–1945
Ordförande för Interpol
Dömd till döden och avrättad genom hängning
Goebbels, JosephJoseph Goebbels 29 oktober 1897 1 maj 1945 47 år och 184 dagar Riksminister för folkupplysning och propaganda

Tredje rikets andra rikskansler

Begick självmord genom skjutning
Frank, HansHans Frank 23 maj 1900 16 oktober 1946 46 år och 146 dagar Generalguvernör för Generalguvernementet Dömd till döden och avrättad genom hängning.
Seyss-Inquart, ArthurArthur Seyss-Inquart 22 juli 1892 16 oktober 1946 54 år och 86 dagar Rikskommissarie för Nederländerna efter dess erövring, och ställföreträdande generalguvernör under Hans Frank i det ockuperade Polen Dömd till döden och avrättad genom hängning
Daluege, KurtKurt Daluege 15 september 1897 24 oktober 1946 49 år och 39 dagar Chef för Ordnungspolizei

Ställföreträdande riksprotektor för Böhmen-Mähren
Organiserade massakrerna i de tjeckiska byarna
Lidice och Ležáky efter mordet på Heydrich.

Dömd till döden och avrättad genom hängning.
Günther, HansHans Günther 22 augusti 1910 5 maj 1945 34 år och 256 dagar Äldre bror till Rolf Günther; chef för Zentralstelle für jüdische Auswanderung i Prag (1939-1945).
Direkt ansvarig för den slutgiltiga lösningen i Böhmen-Mähren
Dödad av tjeckiska partisaner
under upproret i Prag i maj 1945
Günther, RolfRolf Günther 8 januari 1913 15 augusti 1945 32 år och 219 dagar Adolf Eichmanns ställföreträdare i Gestapo avdelning IV:B4 som handhade judeangelägenheter och utvandring. Övervakare av deportationerna av judar till koncentrationsläger och övervakade personligen deportationerna av grekiska judar.
Chef för Säkerhetspolisen och SD i Wien (1943-1944) och i Prag (1944-1945)
Internerades i ett amerikanskt krigsfångeläger maj 1945; begick självmord genom att bita sönder en cyanidkapsel i augusti 1945.
Novak, FranzFranz Novak 10 januari 1913 21 oktober 1983 70 år och 284 dagar Adolf Eichmanns ställföreträdare i avdelningen som handhade judeangelägenheter; samordnare kring logistik och tidsplan för tågdeportationer av judar enligt Rolf Günther (RSHA avdelning IV-B4-a- "Transport"). Arresterad 1961; åtalad och frikändes 1964 och 1966. Dömd till 9 års fängelse 1969; straffet sänktes till 7 år 1972; benådades av Österrikes president 1974.
Pohl, OswaldOswald Pohl 30 juni 1892 8 juni 1951 58 år och 343 dagar Chef för SS:s ekonomi- och förvaltningsmyndighet (SS-WVHA), ansvarade för koncentrationslägrens ekonomi, administration och logistik. Dömd till döden och avrättad genom hängning
Greiser, ArthurArthur Greiser 22 januari 1897 21 juli 1946 49 år och 180 dagar Gauleiter och riksståthållare för Reichsgau Wartheland; aktiv deltagare i att organisera förintelsen i Polen Dömd till döden och avrättad genom hängning
Brunner, AloisAlois Brunner 8 april 1912 cirka 2010 cirka 98 Adolf Eichmanns ställföreträdare, organiserade deportationerna av minst 140 000 judar från Frankrike, Grekland, Slovakien och Österrike.
Kommendant för Interneringslägret Drancy
Flydde till Egypten omkring 1954, flydde sedan till Syrien. Var konsult till Hafez al-Assad om tortyrmetoder.
Dog i Syrien av naturliga orsaker omkring 2010.
Dannecker, TheodorTheodor Dannecker 27 mars 1913 10 december 1945 32 år och 258 dagar Adolf Eichmanns ställföreträdare, avdelningschef för judeangelägenheter i Paris från september 1940 till juli 1942. Ansvarig för den slutgiltiga lösningen i Bulgarien, Balkan och Ungern (från 1943). Greps av amerikanska militären.
Begick självmord genom hängning.
Bormann, MartinMartin Bormann 17 juni 1900 2 maj 1945 44 år och 319 dagar Chef för det nazistiska partikansliet, Adolf Hitlers privatsekreterare. Dömd till döden genom hängning in absentia. Tros ha begått självmord för att undvika att bli tillfångatagen i Berlin. Hans begravda kropp påträffades inte förrän 1972; slutgiltigt identifierad 1998.[2]
Rosenberg, AlfredAlfred Rosenberg 12 januari 1893 16 oktober 1946 53 år och 277 dagar Nazistisk ideolog och chef för Riksministeriet för de ockuperade östområdena Dömd till döden och avrättad genom hängning
Brandt, RudolfRudolf Brandt 2 juni 1909 2 juni 1948 39 år och 0 dagar Departementsråd i riksinrikesministeriet och Heinrich Himmlers personlige assistent Dömd till döden och avrättad genom hängning
Freisler, RolandRoland Freisler 30 oktober 1893 3 februari 1945 51 år och 96 dagar Framstående advokat, domare och statssekreterare i Riksjustitieministeriet och ordförande i folkdomstolen (Volksgerichtshof) i Nazityskland. Mellan 1942 och 1945 avkunnades mer än 5 000 dödsdomar ut och av dessa 2 600 genom domstolens första senat, som Freisler ledde Dödades under ett allierat bombangrepp
Keitel, WilhelmWilhelm Keitel 22 september 1882 16 oktober 1946 64 år och 24 dagar Krigsminister och chef för den tyska krigsmaktens överkommando Dömd till döden och avrättad genom hängning
Höfle, HermannHermann Höfle 19 juni 1911 20 augusti 1962 51 år och 62 dagar Samordnare och chef för förintelseprogrammet Operation Reinhard Arresterad; begick självmord genom hängning i sin cell i Wien i augusti 1962
Thomalla, RichardRichard Thomalla 23 oktober 1903 12 maj 1945 41 år och 201 dagar Chef för uppförandet av förintelselägren Bełżec, Sobibór och Treblinka under Operation Reinhard Greps och avrättades av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD i maj 1945 (förmodat)
Lambert, ErwinErwin Lambert 7 december 1909 15 oktober 1976 66 år och 313 dagar Chef för uppförandet av gaskammare under Operation Reinhard Arresterades, men frikändes
Steubl, KarlKarl Steubl 25 oktober 1910 21 september 1945 34 år och 331 dagar Befälhavare för transportenheter under Operation Reinhard Arresterades; begick självmord
Bischoff, KarlKarl Bischoff 9 augusti 1897 2 oktober 1950 53 år och 54 dagar Chef för Waffen-SS:s byggnadsinspektion, och under vars ledning gaskamrarna och krematorierna i Auschwitz-Birkenau uppfördes Dog utan att ha blivit misstänkt för brott
Wirth, ChristianChristian Wirth 24 november 1885 26 maj 1944 58 år och 184 dagar Inspektör av Aktion T4 och Operation Reinhard;

Kommendant för förintelselägret Bełżec 17 mars 1942-slutet av augusti 1942

Stupad i strid
Höss, RudolfRudolf Höss 25 november 1900 16 april 1947 46 år och 142 dagar Kommendant för koncentrationslägret Auschwitz 4 maj 1940 - 1 december 1943 Dömd till döden och avrättad genom hängning
Liebehenschel, ArthurArthur Liebehenschel 25 november 1901 24 januari 1948 46 år och 64 dagar Kommendant för Auschwitz 1 december 1943-8 maj 1944;

Kommendant för Majdanek 19 maj 1944-22 juli 1944

Dömd till döden och avrättad genom hängning
Eberl, IrmfriedIrmfried Eberl 8 september 1910 16 februari 1948 37 år och 161 dagar Kommendant för Treblinka 11 juli 1942-26 augusti 1942 Arresterad; begick självmord genom hängning
Stangl, FranzFranz Stangl 26 mars 1908 28 juni 1971 63 år och 94 dagar Kommendant för Sobibór 28 april 1942-30 augusti 1942;

Kommendant för Treblinka 1 september 1942-augusti 1943

Greps den 28 februari 1967; dömdes till livstids fängelse 22 oktober 1970; dog i fängelset 1971
Franz, KurtKurt Franz 17 januari 1914 4 juli 1998 84 år och 168 dagar Kommendant för Treblinka augusti 1943-19 oktober 1943 Greps den 2 december 1959; dömdes till livstids fängelse 1965; släpptes av hälsoskäl 1993
Reichleitner, FranzFranz Reichleitner 2 december 1906 3 januari 1944 37 år och 32 dagar Kommendant för Sobibór 1 september 1942-17 oktober 1943 Mördad
Hering, GottliebGottlieb Hering 2 juni 1887 9 oktober 1945 58 år och 129 dagar Kommendant för Belzec, augusti 1942-juni 1943 Avled av mystiska hälsokomplikationer
Göth, AmonAmon Göth 11 december 1908 13 september 1946 37 år och 276 dagar Kommendant för koncentrationslägret Kraków-Plaszów Dömd till döden och avrättad genom hängning
Mengele, JosefJosef Mengele 16 mars 1911 7 februari 1979 67 år och 328 dagar Nazistisk läkare och humangenetiker som utförde medicinska experiment, särskilt på barn och ett urval av fångar som skulle gasas ihjäl i Auschwitz Flydde till Brasilien; undgick att arresteras och dog 1979
Frank, Karl HermannKarl Hermann Frank 24 januari 1898 22 maj 1946 48 år och 118 dagar Högre SS- och polischef (HSSPF) i Böhmen och Mähren Avrättad genom hängning
Rauter, Hanns AlbinHanns Albin Rauter 4 februari 1895 25 mars 1949 54 år och 48 dagar Högre SS- och polischef (HSSPF) för Nederländerna Avrättad genom arkebusering
Oberg, CarlCarl Oberg 27 januari 1897 3 juni 1965 68 år och 127 dagar Högre SS- och polischef för Radom (augusti 1941-maj 1942),
högre SS- och polischef för Frankrike (maj 1942-november 1944).
Det var den högsta tyska myndigheten i Frankrike för
anti-judiska och anti-motstånds operationer
Dömdes till döden 1946, överfördes till franskt förvar
och dömdes till döden 1954, omvandlades till
livstids fängelse 1958, släpptes i november 1962

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 26 februari 2017.

Noter

  1. ^ Kershaw (2008) Hitler: A Biography, p. 955
  2. ^ Beevor (2002) Berlin: The Downfall 1945, p. 383

Lista Lísta Lista över fornlämningar i Eskilstuna kommun (Lista) Lista (udde) Lista över grundämnen Lista över nationaldagar Lista över årtal Lista över municipalsamhällen i Sverige Alfabetisk lista över runinskrifter Lista över Sveriges småorter Lista över Madagaskars statsöverhuvuden Lista över huvudstäder Lista över nationalflaggor Lista över fältherrar Lista över städer i Tyskland Lista över årtal efter Kristus Lista över Ikeavaruhus Lista över järnvägsolyckor Lista över stadsarkitekter i Sverige Lista över städer i Sverige Lista över statsöverhuvuden Lista…

över länder efter befolkningstäthet Lista över ishockeyspel Lista över småplaneter Lista över svenska serietidningar Lista över pansarfordon Lista över städer i Finland Lista över städer i Svealand Lista över yokozuna Lista över ishallar i Sverige efter publikkapacitet Lista över självständiga stater Lista över städer i Götaland Lista över överhovpredikanter i Svenska kyrkan Lista över fotbollsklubbar i Sverige Lista över småorter i Sverige 2005 Lista över monorailsystem Lista över revolutioner Lista över Sveriges kommuner Lista över avsnitt av Icarly Lista över insjöar i Island Lista över påvar Lista över lasertyper Lista över interneringsläger Lista över Frankrikes katedraler Lista över småplaneter (1–500) Lista över sportanläggningar i Kanada Lista över svamparter Lista över småorter i Sverige 2000 Lista över Ramsarområden i Sverige Lista över vindruvor Lista över fjäll på Färöarna Lista över städer i Danmark Lista över Sveriges tätorter Lista över kinesiska filmregissörer Lista över Kubas statschefer Lista över nationalparker i Ecuador Lista över spel från Lucasarts Lista över köpingar i Sverige Lista över fotb

Kembali kehalaman sebelumnya