Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Omoseye Bolaji

Omoseye Bolaji ke sengoli se lulang Aforika Boroa mme o hapile dikgau tse ngatangata. Ha jwale o se a ngotse libuka tse ka fetang mashome a marara tsa senyesemane.

Libuka tsena tsa hae di kenyeletsa dithothokiso, pali, meqoqo jwalo jwalo. Dikgaung tseo a lifumaneng ha jwale ke tlotlo ho tsoa University of Free State e bitsoang ka hore ke Chancellor's Medal. O ile a fumana le kgau tse peli tsa ho kgetha tema e ntle bongoling nakong ya ho phela ha hae (Lifetime Achievement Awards).

Hona le kgatiso ya sebapalamolingoana e entsoeng ke Big Fish Film-Makers mane Johannesburg e bitsoa Home Away from Home.

LETOTO LA DIBUKA TSA HAE

 1. The Termagant (1988)
 2. They never say when (1994)
 3. Snippets (1998)
 4. Impossible Love (2000)
 5. Fillets of plaice (2000)
 6. The Ghostly Adversary (2001)
 7. The Guillotine (2001)
 8. Thoughts on Free State writing (2002)
 9. Tebogo Fails (2003)
 10. People of the townships (2003)
 11. Ask Tebogo (2004)
 12. Reverie (2006)
 13. The subtle transgressor (2006)
 14. Poems From Mauritius (2007)
 15. Tebogo and the haka (2008)
 16. Tebogo and the epithalamion (2009)
 17. Tebogo and the pantophagist (2010)
 18. Miscellaneous Writings (2011)
 19. Tebogo and the Bacchae ( 2012)
 20. It couldn't matter less (2013)
 21. KUNLE APANTAKU (2013)
 22. Tebogo and Uriah Heep (2018)
 23. Calamity Angst (2020)
 24. WILDFLOWER: An intriguing tv series (2021)
 25. IYA ALAJE (2022)

MAHOKAHANYI

Information related to "Omoseye Bolaji" :

Baca informasi lainnya:
Kembali kehalaman sebelumnya