Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Pohyb

Pohyb môže byť:

Poznámky

 1. Zdroje v článku pohyb (filozofia).
 2. Zdroje pozri v článku: forma pohybu hmoty.
 3. Zdroje v článku lokomócia.
 4. Zdroje pozri v článku: forma pohybu hmoty.

Referencie

 1. KVASNICA, Jozef et al. Mechanika: celost. vysokošk. učebnice pro stud. matematicko-fyz. a přírodověd. fakult. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. s. 7
 2. KRÁLÍK, Jiří. Úvod do studia fyziky – studijní text pro kombinované studium [online]. Katedra chemie PřF UJEP, [cit. 2016-08-25]. Dostupné online. s. 11
 3. Bewegung. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 4. KOKTAVÝ, Bohumil. Mechanika hmotného bodu: učební text pro studenty distančního a denního studia. vyd. 2. v Akademickém nakl. CERM 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7204-474-5. s. 3
 5. a b c d Bewegung. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim: Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0
 6. pohyb. In: Pyramída. s. 4533.
 7. pohyb. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. et al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0438-8. s. 847
 8. pohyb nebeského telesa. In: HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987
 9. pohyb. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. s. 385
 10. pohyb. In: KADLEC, Oskár, ed. Encyklopédia medicíny. Bratislava: Asklepios, 1993-2004. ISBN 80-7167-008-1
 11. Bewegung. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 12. Bewegung. In: STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1/ A – Me. 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00071-1. s. 89
 13. a b pohyb. In: Malá československá encyklopedie 4 M – Pol. Praha: Academia, 1986. s. 955.
 14. KROČKO, Vladimír. Tvorba technologických postupov [online]. ingslov.files.wordpress.com, [cit. 2016-08-31]. Dostupné online.
 15. operace In: Technický naučný slovník M – Po. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 398.
 16. EISENREICH, Günther a SUBE, Ralf. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník, I-II. Bratislava: Alfa, 1982
 17. Bewegung. In: Pierer's Universal-Lexikon, Band 2. Altenburg 1857, s. 706-708. dostupné online
 18. a b pohyb. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 19. pohyb. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 20. pohyb. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
 21. pohyb. In:Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství, 1935-1957. dostupné online

Pozri aj


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.

Read other information related to :Pohyb/

Priamočiary pohyb Otáčavý pohyb Mechanický pohyb Pohyb Slnka Rovnomerne premenný pohyb Vlastný pohyb Pohyb po kružnici Posuvný pohyb Pohyb Rovnomerný pohyb Pohyb (filozofia) Absolútny pohyb Kruhový pohyb Fyzikálny pohyb Brownov pohyb Postupný pohyb Všeobecný pohyb Pekuliárny pohyb Pohyb (výroba) Pohyb s konštantným zrýchlením Pohyb kontinentov Newtonove pohybové zákony Brownov pohyb (rozlišovacia stránka) Lokomócia Biologický pohyb Pohybová hviezdokopa Pohybová sústava Elektrický prúd (pohyb častíc) Zákon sily Pohyby Zeme Asymetria hviezdnych pohybov Zákon …

zotrvačnosti Kmitanie Pohybová činnosť Vlnenie Pohybové umenie Katalóg vlastných pohybov hviezd Kinetická energia Doba ľadová: Zem v pohybe Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie (MKCH-10) Kinestetický pocit Zákon akcie a reakcie Gaga (pohybový jazyk) Slapy (astrofyzika) Pohybová hviezdokopa Veľká medvedica Pohyby (bridž) Prehľad o pohybe vlastného imania Rádiológia opornej a pohybovej sústavy Paradoxný spánok

Kembali kehalaman sebelumnya